Kontakt

Svirajte noćas samo za nju

Prolaznik sam samo u tom svetu bio,
igrao boema, pevao i pio.
Nekad za trenutak srećan san sam snio,
a večitu tugu u dnu srca krio.
Toma Zdravković

Telefon: +381 (64) 295 0071

E-mail: avmusa01@gmail.com

URL: http://avmusa.ekoklubzeljin.org.rs, Google, Facebook, Twitter

Blog: http://avmusa.blogspot.com, http://vilimon.blogspot.com

Eko klub Željin     Callpal     Matematički fakultet     Google     PHP     Java     Grails
created by avmusa